Translations:Workshops/1/sq

From Prishtina Hackerspace
Jump to: navigation, search

Në këtë faqe ka burime të hapura për të gjitha materialet e mësimit të përdorura në punëtoritë e mbajtura në Prishtina Hackerspace. Kontrolloni kalendarinCalendar tonë për të parë se çfarë punëtori janë duke u zhvilluar në Prishtina Hackerspace! Kënaquni!