Translations:Start or Join a project/1/sq

From Prishtina Hackerspace
Jump to: navigation, search

Nëse jeni duke kërkuar për t'u bashkangjitur në një projekt, ju mund të vini në një nga Takimete së martës për të parë nëse ka projekte që ju mund të bashkangjiteni. Zakonisht të gjithë anëtarët tanë janë duke punuar në diçka, ndodhë që ata mund të kenë nevojë për ndihmë ose të bashkohen në punë me dikë tjetër.