Translations:Newcomer/15/sq

From Prishtina Hackerspace
Jump to: navigation, search

Vëmendje: - Sigurohuni që të bëni një vizitë (tour) rreth hackerspace. Çdokush në takimin javor duhet të jetë në gjendje që tua tregoj juve hapësirën. Nëse ju nuk mund të vini në takimet e së martës, konsideroni të merrni pjesë në një nga ngjarjet që janë duke u mbajtur në Prishtina Hackerspace - Shih Calendar-in për ngjarjet e ardhshme.