Translations:Membership/6/sq

From Prishtina Hackerspace
Jump to: navigation, search
  1. Pasi që ti keni kryer hapat më lart, tani është koha që ju të create an account on this wiki, përditësoni user-in tuaj për tu njoftuar veten siq është shpjeguar në People's faqen, mos harroni se ende jeni mysafir.
  2. Sapo ta keni faqen tuaj në wiki, ju duhet të DOWNLOAD FORM, dhe ta mbushni apo ta dërgoni tek Prishtina Hackerspace.
  3. Katër anëtarë të Prishtina Hackerspace do ta shikojnë aplikacionin tuaj në mënyrë anonime dhe do të vendosin se a do të pranoheni për anëtarësim.
  4. Anëtarësimi juaj do të ju komunikohet juve me anë të e-mail, gjithashtu në një mbledhje të hapur të Martën
  5. Sapo Prishtina Hackerspace të ju ketë pranuar ju si një anëtar, ju duhet të paguani detyrimet tuaja (anëtarësimin).
  6. Deri sa të paguani detyrimin tuaj, ju nuk do të jeni anëtarë i Prishtina Hackerspace ende. Nëse ju nuk e keni aranzhuar për të paguar detyrimet e juaja mbrenda 30 ditëve të marrëveshjes tuaj për tu bashkuar si anëtarë, ju nuk do të jeni i konsideruar si anëtarë, dhe duhet të shkoni përmes procesit të anëtarësimit përsëri