Translations:Membership/15/sq

From Prishtina Hackerspace
Jump to: navigation, search
  1. E drejta e hyrjes në hapësirën
  2. Qasja në aftësitë më të gjera dhe resurse të anëtarëve të Prishtina Hackerspace
    1. Anëtarët tanë janë të interesuar në shumë fusha,hobi, dhe profesione - prej administrimit të serverëve e deri tek saldimet, muzika dhe arti. Si një anëtarë ju do të mësoni prej nesh, dhe do të na mësoni ne. Për të shikuar aftësitë që disa nga anëtarët i kanë, shikojeni faqenPeople.
  3. Qasje në veglat publike, shërbime më të gjera, dhe klasa pa para.
  4. Të drejtat e votimit (shikoni llojet e anëtarësimit më poshtë)
  5. Anëtarët duhet që të marrin një @prishtinahackerspace.org email addres dhe të kenë qasje në të gjitha shërbimet e internetit