Translations:Meetings/4/sq

From Prishtina Hackerspace
Jump to: navigation, search

Shih se çfarë është duke u diskutuar zakonisht në takimet e hapura në Faqen e Takimeve