Translations:Join Prishtina Hackerspace/2/sq

From Prishtina Hackerspace
Jump to: navigation, search

Si i sapoardhur, ne ju rekomandojmë të lexoni wikin tonë për detaje rreth Prishtina Hackerspace. Konsideroni ti shiqoni faqet / linqet si Rreth nesh, Përdoruesit, Anëtarsimi, Rregullat, Hapësira, Resurset dhe Manuali.