Translations:FAQ/4/sq

From Prishtina Hackerspace
Jump to: navigation, search

A duhet të jem një anëtar për të marrë pjesë në klasa apo punëtori?

Jo, shumica e klasave dhe punëtoritë janë të hapura për të gjithë, në rast se ka një punëtori/ngjarje/klasë për mbledhjen e fondeve ju duhet të paguani për pajisjet që ju bleni për punëtorinë që është duke u mbajtur. Kontrolloni aktivitetet e Prishtina Hackerspace Kalendari faqen për të parë ngjarjet e ardhshme dhe klasat.