Projects/Surface Water Quality Visualization

From Prishtina Hackerspace
Jump to: navigation, search

"Complete" is not recognized as a Boolean (true/false) value.

Prishtina Hackerspace Project
Surface Water Quality Visualization
[[Image:|240px]]
Status:Complete
Start Date:18 Shtator 2014
End Date:25 Shtator 2014
Project leader:Besfort Guri, Georges Labrèche


Pasi [Open Data Kosova | http://opendatakosovo.org/] publikoj te dhenat per Surface Water Quality Monitoring nga Kosovo Environmental Protection Agency - KEPA, analizuam te dhenat qe jane ne dy sheet te ndryshem, ne njerin ishin te dhenat si emri i lumit, emri i vendit lokacionit ku grumbulloheshin te dhenat, numri unik i vendit si dhe kordinatat. Ndersa ne tabelen e dyte ishin te dhenat mbi matjet.

Pasi analizimit eshte vendos qe te bashkohen keto dy sheet dhe te krijohet nje CSV file qe mund ta gjeni edhe ne wiki ketu, qe ne vete permban te gjitha matjet si dhe emri i lumit, emri i vendit lokacionit ku grumbulloheshin te dhenat, numri unik i vendit si dhe kordinatat.

[Link | http://opendatakosovo.org/app/kualiteti-i-siperfaqes-se-ujit/mesataret]

Facts about "Projects/Surface Water Quality Visualization"RDF feed
ProjectLeaderBesfort Guri, Georges Labrèche +
ProjectTitleSurface Water Quality Visualization +
StartDate18 Shtator 2014 +