Projects/Përzirësi 1.0

From Prishtina Hackerspace
Jump to: navigation, search

"Active" is not recognized as a Boolean (true/false) value.

Prishtina Hackerspace Project
Përzirësi Magnetik
Stirplate.jpeg
Status:Active
Start Date:Jan 2017
End Date:
Project leader:Lis Luci


Përzirësi Magnetik 1.0 mundëson përzierjen/tretjen e lëndeve kimike/biologjike. Është pajisje standarde ne laborator, tani i krijuar edhe nga pjeset e kompjuterit.