Projects/Installfest

From Prishtina Hackerspace
Jump to: navigation, search

"Planned" is not recognized as a Boolean (true/false) value.

Prishtina Hackerspace Project
GNU/Linux Installfest
[[Image:|240px]]
Status:Planned
Start Date:20 November
End Date:
Project leader:Arianit


FLOSSK organizon installfestin e parë në Prishtina Hackerspace të GNU/Linux. Qëllimi i installfestave është njoftimi i fillestarëve me GNU/Linux dhe programet FLOSS. GNU/Linux është sistem operativ shumë i fuqishëm i bazuar në Unix.

Bjereni laptopin ose deskoptin tuaj (vetëm kullën, monitorin e periferalet ua huazojmë ne) dhe një qelës USB me së paku 2 GB. Sistemi operativ që do të instalohet është Ubuntu, përveç nëse keni preferenca të tjera, por në atë rast na tregoni më herët. Mundohuni të hulumtoni paraprakisht çfarë kartele grafike dhe chipseti të kartelës WiFi ka sistemi juaj para se të vëni dhe nëse ka drivera për to në GNU/Linux.

Edhe pse Ubuntu mund të instalohet përskaj Windows dhe sistemeve tjera, është shumë e rekomandueshme t'i ruani të dhënat për çdo rast para se me ardhë.

E enjte, 20 nëntor Prej orës 17:00 deri sa t'kryhet Prishtina Hackerspace

Facts about "Projects/Installfest"RDF feed
ProjectLeaderArianit +
ProjectTitleGNU/Linux Installfest +
StartDate20 November +