Translations:Workshops/1/sq

From Prishtina Hackerspace
Revision as of 14:42, 23 July 2014 by Gem (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Në këtë faqe ka burime të hapura për të gjitha materialet e mësimit të përdorura në punëtorinë e Prishtina Hackerspace. Kontrolloni kalendarinCalendar tonë për të parë se çfarë punëtori janë duke u zhvilluar në Prishtina Hackerspace! Kënaquni!