Difference between revisions of "Translations:Sleeping/3/sq"

From Prishtina Hackerspace
Jump to: navigation, search
(Created page with "Nëse jeni duke fjetur në Prishtina Hackerspace, kushdo tjetër i pranishëm në hapësirë e ka të drejtën e plotë që t'iu zgjoj dhe te kërkoj që të filloni punën os...")
 
 
Line 1: Line 1:
Nëse jeni duke fjetur në Prishtina Hackerspace, kushdo tjetër i pranishëm në hapësirë e ka të drejtën e plotë që t'iu zgjoj dhe te kërkoj që të filloni punën ose përndryshe të largoheni. Si komunitet, pajtohemi se është e papranueshme të argumentoni, të jeni të vrazhdë, ose të flini përsëri pasi dikush ka kërkuar që ju ose të zgjoheni dhe të punoni ose të largoheni. '' 'Nëse''' ju nuk do të zgjoheni dhe të punoni ose të largoheni kur ju është kërkuar, ju duhet ta dini që për sjelljen tuaj do të diskutohet në një [[Meetings | Takim]], dhe ju mund të nënshtroni veten për tu ndaluar përgjithmonë nga hapësira.
+
Nëse jeni duke fjetur në Prishtina Hackerspace, kushdo tjetër i pranishëm në hapësirë e ka të drejtën e plotë që t'iu zgjoj dhe te kërkoj që të filloni punën ose përndryshe të largoheni. Si komunitet, pajtohemi se është e papranueshme të argumentoni, të jeni të vrazhdë, ose të flini përsëri pasi dikush ka kërkuar që ju ose të zgjoheni dhe të punoni ose të largoheni. '' 'Nëse''' ju nuk do të zgjoheni dhe të punoni ose të largoheni kur ju është kërkuar, ju duhet ta dini që për sjelljen tuaj do të diskutohet në një [[Meetings | Takim]], dhe mund t'iu ndalohet pjesmarrja në hapësirë.

Latest revision as of 18:07, 22 July 2014

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Sleeping)
If you are sleeping at Prishtina Hackerspace, anyone else present in the space has the complete right to ask you to wake up and hack or else request that you leave. As a community, we agree that it is not acceptable to argue, to be rude, or to go back to sleep after someone has asked that you either wake up and hack or else leave. '''If''' you fail to wake up and hack or leave when asked, you should expect to have your behavior discussed at a [[Meetings | Meeting]], and you could subject yourself to becoming permanently banned from the space.
TranslationNëse jeni duke fjetur në Prishtina Hackerspace, kushdo tjetër i pranishëm në hapësirë e ka të drejtën e plotë që t'iu zgjoj dhe te kërkoj që të filloni punën ose përndryshe të largoheni. Si komunitet, pajtohemi se është e papranueshme të argumentoni, të jeni të vrazhdë, ose të flini përsëri pasi dikush ka kërkuar që ju ose të zgjoheni dhe të punoni ose të largoheni. '' 'Nëse''' ju nuk do të zgjoheni dhe të punoni ose të largoheni kur ju është kërkuar, ju duhet ta dini që për sjelljen tuaj do të diskutohet në një [[Meetings | Takim]], dhe mund t'iu ndalohet pjesmarrja në hapësirë.

Nëse jeni duke fjetur në Prishtina Hackerspace, kushdo tjetër i pranishëm në hapësirë e ka të drejtën e plotë që t'iu zgjoj dhe te kërkoj që të filloni punën ose përndryshe të largoheni. Si komunitet, pajtohemi se është e papranueshme të argumentoni, të jeni të vrazhdë, ose të flini përsëri pasi dikush ka kërkuar që ju ose të zgjoheni dhe të punoni ose të largoheni. 'Nëse' ju nuk do të zgjoheni dhe të punoni ose të largoheni kur ju është kërkuar, ju duhet ta dini që për sjelljen tuaj do të diskutohet në një Takim, dhe mund t'iu ndalohet pjesmarrja në hapësirë.