Translations:Sleeping/2/sq

From Prishtina Hackerspace
Revision as of 17:44, 22 July 2014 by Gem (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ka shumë arsye që fjetja në Prishtina Hackerspace nuk është gjë e mirë. Kjo do të thotë që ju thjesht nuk duhet ta bëni atë. Prishtina Hackerspace është një vend për te punuar në përdorimin e teknologjisë, materialeve, dhe / ose gjërat e konsumueshme; jo vend për të jetuar apo fjetur.