Translations:Sleeping/1/sq

From Prishtina Hackerspace
Revision as of 17:16, 22 July 2014 by Gem (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Prishtina Hackerspace nuk është shtëpia juaj, është hackspace-i juaj