Translations:FAQ/3/sq

From Prishtina Hackerspace
Revision as of 17:19, 22 July 2014 by Gem (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Unë nuk dua të anëtarsohem, por dua ta mbështes atë që Prishtina Hackerspace është duke e bërë. Si mund të ndihmoj?

Faleminderit! Bashkohuni në disa nga projektet dhe ngjarjet që kemi në vazhdim e sipër. Përhapeni fjalën në lidhje me Prishtinës Hackerspace. Kjo është ajo që ne e konsiderojmë mbështetje të dobishme.
Për mbështetje financiare, ju mund të Dhuroni për Prishtina Hackerspace në shumë mënyra. Sado pak që të jetë ka vlerë dhe ne e vlerësojmë atë.