Difference between revisions of "Translations:FAQ/3/sq"

From Prishtina Hackerspace
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
=== Unë nuk duan të anëtarsohem, por unë dua ta mbështes atë që Prishtina Hackerspace është duke e bërë. Si mund të ndihmoj? ===  
+
=== Unë nuk dua të anëtarsohem, por dua ta mbështes atë që Prishtina Hackerspace është duke e bërë. Si mund të ndihmoj? ===  
 
Faleminderit! Bashkohuni në disa nga projektet dhe ngjarjet që kemi në vazhdim e sipër. Përhapeni fjalën në lidhje me Prishtinës Hackerspace. Kjo është ajo që ne e konsiderojmë mbështetje të dobishme. <br />  
 
Faleminderit! Bashkohuni në disa nga projektet dhe ngjarjet që kemi në vazhdim e sipër. Përhapeni fjalën në lidhje me Prishtinës Hackerspace. Kjo është ajo që ne e konsiderojmë mbështetje të dobishme. <br />  
 
Për mbështetje financiare, ju mund të [[Dhuroni]] për Prishtina Hackerspace në shumë mënyra. Sado pak që të jetë ka vlerë dhe ne e vlerësojmë atë.
 
Për mbështetje financiare, ju mund të [[Dhuroni]] për Prishtina Hackerspace në shumë mënyra. Sado pak që të jetë ka vlerë dhe ne e vlerësojmë atë.

Revision as of 17:19, 22 July 2014

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (FAQ)
=== I don't really want to be a member, but I'd like to support what Prishtina Hackerspace is doing. How can I help? ===
Thanks! Join in on some of the projects and events we have going on. Spread the word about Prishtina Hackerspace. That's what we consider helpful support. <br>
For financial support, you can [[Donate]] to Prishtina Hackerspace in many ways. Every little bit counts and we appreciate it.
Translation=== Unë nuk dua të anëtarsohem, por dua ta mbështes atë që Prishtina Hackerspace është duke e bërë. Si mund të ndihmoj? === 
Faleminderit! Bashkohuni në disa nga projektet dhe ngjarjet që kemi në vazhdim e sipër. Përhapeni fjalën në lidhje me Prishtinës Hackerspace. Kjo është ajo që ne e konsiderojmë mbështetje të dobishme. <br /> 
Për mbështetje financiare, ju mund të [[Dhuroni]] për Prishtina Hackerspace në shumë mënyra. Sado pak që të jetë ka vlerë dhe ne e vlerësojmë atë.

Unë nuk dua të anëtarsohem, por dua ta mbështes atë që Prishtina Hackerspace është duke e bërë. Si mund të ndihmoj?

Faleminderit! Bashkohuni në disa nga projektet dhe ngjarjet që kemi në vazhdim e sipër. Përhapeni fjalën në lidhje me Prishtinës Hackerspace. Kjo është ajo që ne e konsiderojmë mbështetje të dobishme.
Për mbështetje financiare, ju mund të Dhuroni për Prishtina Hackerspace në shumë mënyra. Sado pak që të jetë ka vlerë dhe ne e vlerësojmë atë.