Translations:FAQ/18/sq

From Prishtina Hackerspace
Revision as of 16:33, 22 July 2014 by Gem (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Sa vjeç duhet të jem që të bëhem një anëtar

Ju duhet të jeni së paku 16 vjeçar për tu bërë një anëtar dhe me lejen e një të rrituri (prindi ose kujdestari). Ju lutem lexoni më shumë për këtë në faqen Anëtarësia.