All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)If you are not a member you can still stay at the hackerspace and work on your project as far as a member is inside the space. If the member leaves, unfortunately you have to leave as well. Please reed the [[Membership]] page to know more about your advantages/disadvantages as a member or non-member regarding the use of the hackerspace assets and spaces.
 h Albanian (sq)Nëse ju nuk jeni një anëtar ju mund të qëndroni në hackerspace dhe punoni në projektin tuaj përderisa një anëtar ndodhet brenda hapësirës. Nëse anëtari largohet, për fat të keq edhe ju duhet të largoheni. Ju lutem lexoni faqen [[Membership/sq | Anëtarësimi]] të mësoni më shumë për avantazhet/ disavantazhet tuaja si një anëtar ose jo-anëtarë në lidhje me përdorimin e pajisjeve dhe hapësirave të hackerspace.