All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)We like to hold classes, events and user group meetings on Thursday nights, but any night is possible.  Check our [http://www.prishtinahackerspace.org website] or our [[Calendar]] to see if there is anything else scheduled at the same time/date.  Make sure your date works for your instructor.
 h Albanian (sq)Neve na pëlqen të mbajmë klasë, evente dhe takime grupore gjatë ditëve të enjte, në fakt çdo natë është në rregull. Shiqoni [http://www.prishtinahackerspace.org uebsajtin] ose [[Calendar]]-in tonë të shihni nëse ka ndonjë gjë tjetër të planifikuar në kohë/datë të njëjtë. Sigurohuni edhe që data që ju zgjedhni përshtatet me instruktorin tuaj.