All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)===Do I have to be a member to attend classes or workshops?===
No, most of our classes and workshops are open to everyone, in case there is a fundraising workshop/event/class or you have to pay for the equipment you buy for the workshop being held. Check out the Prishtina Hackerspace activities [[Calendar]] page to see upcoming events and classes.
 h Albanian (sq)=== A duhet të jem një anëtar për të marrë pjesë në klasa apo punëtori? === 
Jo, shumica e klasave dhe punëtoritë janë të hapura për të gjithë, në rast se ka një punëtori/ngjarje/klasë për mbledhjen e fondeve ju duhet të paguani për pajisjet që ju bleni për punëtorinë që është duke u mbajtur. Kontrolloni aktivitetet e Prishtina Hackerspace [[Calendar | Kalendari]] faqen për të parë ngjarjet e ardhshme dhe klasat.