Fjetja

From Prishtina Hackerspace
Revision as of 17:44, 22 July 2014 by Gem (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Gjuhët e tjera:
English 100% • ‎Shqip 100%

Prishtina Hackerspace nuk është shtëpia juaj, është hackspace-i juaj

Ka shumë arsye që fjetja në Prishtina Hackerspace nuk është gjë e mirë. Kjo do të thotë që ju thjesht nuk duhet ta bëni atë. Prishtina Hackerspace është një vend për te punuar në përdorimin e teknologjisë, materialeve, dhe / ose gjërat e konsumueshme; jo vend për të jetuar apo fjetur.

If you are sleeping at Prishtina Hackerspace, anyone else present in the space has the complete right to ask you to wake up and hack or else request that you leave. As a community, we agree that it is not acceptable to argue, to be rude, or to go back to sleep after someone has asked that you either wake up and hack or else leave. If you fail to wake up and hack or leave when asked, you should expect to have your behavior discussed at a Meeting, and you could subject yourself to becoming permanently banned from the space.