Difference between revisions of "Sleeping/sq"

From Prishtina Hackerspace
Jump to: navigation, search
(Created page with "Ka shumë arsye që fjetja në Prishtina Hackerspace nuk është gjë e mirë. Kjo do të thotë që ju thjesht nuk duhet ta bëni atë. Prishtina Hackerspace është një ven...")
(Created page with "Nëse jeni duke fjetur në Prishtina Hackerspace, kushdo tjetër i pranishëm në hapësirë e ka të drejtën e plotë që t'iu zgjoj dhe te kërkoj që të filloni punën os...")
Line 5: Line 5:
 
Ka shumë arsye që fjetja në Prishtina Hackerspace nuk është gjë e mirë. Kjo do të thotë që ju thjesht nuk duhet ta bëni atë. Prishtina Hackerspace është një vend për te punuar në përdorimin e teknologjisë, materialeve, dhe / ose gjërat e konsumueshme; jo vend për të jetuar apo fjetur.
 
Ka shumë arsye që fjetja në Prishtina Hackerspace nuk është gjë e mirë. Kjo do të thotë që ju thjesht nuk duhet ta bëni atë. Prishtina Hackerspace është një vend për te punuar në përdorimin e teknologjisë, materialeve, dhe / ose gjërat e konsumueshme; jo vend për të jetuar apo fjetur.
  
If you are sleeping at Prishtina Hackerspace, anyone else present in the space has the complete right to ask you to wake up and hack or else request that you leave. As a community, we agree that it is not acceptable to argue, to be rude, or to go back to sleep after someone has asked that you either wake up and hack or else leave. '''If''' you fail to wake up and hack or leave when asked, you should expect to have your behavior discussed at a [[Meetings | Meeting]], and you could subject yourself to becoming permanently banned from the space.
+
Nëse jeni duke fjetur në Prishtina Hackerspace, kushdo tjetër i pranishëm në hapësirë e ka të drejtën e plotë që t'iu zgjoj dhe te kërkoj që të filloni punën ose përndryshe të largoheni. Si komunitet, pajtohemi se është e papranueshme të argumentoni, të jeni të vrazhdë, ose të flini përsëri pasi dikush ka kërkuar që ju ose të zgjoheni dhe të punoni ose të largoheni. '' 'Nëse''' ju nuk do të zgjoheni dhe të punoni ose të largoheni kur ju është kërkuar, ju duhet ta dini që për sjelljen tuaj do të diskutohet në një [[Meetings | Takim]], dhe ju mund të nënshtroni veten për tu ndaluar përgjithmonë nga hapësira.

Revision as of 18:07, 22 July 2014

Gjuhët e tjera:
English 100% • ‎Shqip 100%

Prishtina Hackerspace nuk është shtëpia juaj, është hackspace-i juaj

Ka shumë arsye që fjetja në Prishtina Hackerspace nuk është gjë e mirë. Kjo do të thotë që ju thjesht nuk duhet ta bëni atë. Prishtina Hackerspace është një vend për te punuar në përdorimin e teknologjisë, materialeve, dhe / ose gjërat e konsumueshme; jo vend për të jetuar apo fjetur.

Nëse jeni duke fjetur në Prishtina Hackerspace, kushdo tjetër i pranishëm në hapësirë e ka të drejtën e plotë që t'iu zgjoj dhe te kërkoj që të filloni punën ose përndryshe të largoheni. Si komunitet, pajtohemi se është e papranueshme të argumentoni, të jeni të vrazhdë, ose të flini përsëri pasi dikush ka kërkuar që ju ose të zgjoheni dhe të punoni ose të largoheni. 'Nëse' ju nuk do të zgjoheni dhe të punoni ose të largoheni kur ju është kërkuar, ju duhet ta dini që për sjelljen tuaj do të diskutohet në një Takim, dhe ju mund të nënshtroni veten për tu ndaluar përgjithmonë nga hapësira.